Projekt "HRÁM GOLF"

Dobrovoľný projekt "HRÁM GOLF" je aktivita zúčastnených Slovenských golfových ihrisk.
Umožňuje rekreačnú hru golfu širokej verejnosti vo forme "Rekreačného golfu", tak ako je to pri rekreačných športoch bežné.
Stať sa rekreačným golfistom môže záujemca už za jedno poobedie.
Strávením 3-4 hodiín na ihrisku pri dodržiavaní všetkých pravidiel a etikety pri asistencii povereného školiteľa, alebo trénera. Hráč nie je viazaný klubu, vedením "hendicapu", povinných odohraných hier atď., ako je to potrebné pri aktívnom golfe.

Golfové ihriská

Ihriská zapojené v projekte sa držia základnej filozofie daného projektu, pričom podmienky pre hru,čas hry a cenu si určujú samostatne.

Ihriská v projekte k 10.1.2016

www.golfnitra.sk
9-jamkové golfové ihrisko a tréningové plochy GREEN MEANDOWS Ivanka pri Nitre

www.airportgolf.sk
9-jamkové golfové ihrisko a tréningové plochy AIRPORT GOLF CLUB Šurany

www.gcelan.sk
9-jamkové akademické business ihrisko a tréningové plochy Golf Klub Elán

www.gcscotland.sk
9-jamkové ihrisko, 6-jamková akadémia, tréningové plochy, ryby-rybky-rybičky Golf Club Scotland

STAV PROJEKTU

  • 11Január

    Spustenie projektu HRÁM GOLF - oboznámenie golfových ihrísk so zámerom
  • 6Január

    Spracovanie myšlienky projektu HRÁM GOLF - Tono Zelenaj GREEN MEADOWS Ivanka pri Nitre a Maroš Očadlík AIRPORT GOLF CLUB

Disclaimer

Projekt nie je v rozpore so stanovami, alebo predpismi športových asociácií a vychádza z metodiky „best-practice“ už projektov obdobného typu v zahraničí, najmä v Českej republike (www.bavtesegolfem.cz) . Projekt je aktivitou majiteľov a manažérov golfových ihrísk dobrovoľne zapojených do projektu.
Locations of Site Visitors