Za účelom oboznámenia sa s golfom , kontaktujte Vám najbližšie golfové ihrisko zapojené v tomto projekte z dolu uvedeného zoznamu.

Na dolu uvedených ihriskách si môžete zahrať golf rekreačne:

Podmienky, ceny a formát hry si ihriská určujú samostatne, preto pri platbe na recepcii povedzte, že ste rekreačný golfista.
www.golfnitra.sk
9-jamkové golfové ihrisko a tréningové plochy GREEN MEANDOWS Ivanka pri Nitre

www.airportgolf.sk
9-jamkové golfové ihrisko a tréningové plochy AIRPORT GOLF CLUB Šurany

www.gcelan.sk
9-jamkové akademické business ihrisko a tréningové plochy Golf Klub Elán

www.gcscotland.sk
9-jamkové ihrisko, 6-jamková akadémia, tréningové plochy, ryby-rybky-rybičky Golf Club Scotland