Projekt:

 

HRÁM GOLF

 

WWW.HRAMGOLF.SK

 

 

 

 

 

Disclaimer: Projektu nie je v rozpore so stanovami, alebo predpismi športových asociácií a vychádza z metodiky „best-practice“ už projektov obdobného typu v zahraničí, najmä v českej republike (www.bavtesegolfem.cz) . Projekt je aktivitou majiteľov a manažérov golfových ihrísk dobrovoľne zapojených do projektu.

 

 

1 . Úvod

 

Cieľom projektu „Hrám golf“ je dostať golf medzi širší okruh ľudí, ktorým občasná hra golfu má priniesť oddych a pohodu v kruhu známych a blízkych ľudí tak, ako je to v iných športoch. Takýto hráči – „rekreační golfisti“ nebudú zaťažovaní povinnosťami, ktoré mnohých odrádzajú od golfovej hry už pri jej začiatku (nákladný tréning a potreba „Zelenej karty), klubové členstvá, vedenie HCP, povinnosť minimálne 4 turnajov).

 

Rekreační golfisti (RG) nemajú žiadne vedenie hendicapu a môžu hrať na golfových ihriskách zapojených do tohto projektu.

 

Prevádzková skúsenosť ukazuje potrebu takého formátu oddychu, avšak musia byť dodržané všetky druhy golfových pravidiel, teba samotných pravidiel hry, pravidiel etikety a miestnych pravidiel.

 

 

 

2. Podmienky pre vydanie „Oprávnenia rekreačného golfistu“

 

Každý záujemca by si mal na ihrisku zapojeného v projekte, prísť vyskúšať golf pred tým, ako sa rozhodne stať sa RG. Každé golfové ihrisko disponuje zoznamovacou lekciou, ktorá zahŕňa palice, loptičky, základný tréning, základné vysvetlenie pravidiel a správania sa na ihrisku a hru na 2-3 jamkách, za prijateľnú cenu.

 

V prípade záujmu môže záujemca požiadať o možnosť stať sa rekreačným golfistom s možnosťou hry na danom ihrisku, alebo na ihriskách zapojených v projekte „Hrám golf“.

 

Hráč sa stane Rekreačných golfistom po absolvovaní kurzu a získaním „karty rekreačného golfistu“ (KRG). V skupine môžu byť maximálne 4 hráči, minimálne 2 . Cena kurzu 60,-  - 70,- EUR zahŕňa:

 

·         Základný tréning 1 hodinu s osobou poverenou manažérom alebo majiteľom Golfové ihriska

·         Zapožičanie sady palíc „Bag rekreačného golfistu“ (BRG), ktorý obsahuje: putter,P,7

·         100 tréningových lôpt

·         5 hracích lôpt + týčka

·         3 x 9 jamiek hry s osobou poverenou manažérom alebo majiteľom Golfové ihriska, kde budú vysvetlené za pochodu pravidlá všetkých druhov

 

Kartu RG získa priamo na golfovom ihrisku , kde absolvoval kurz.

 

Po ukončení toho kurzu, (ktorý sa dá absolvovať za 1-2 dni, v závislosti od ihriska), hráč môže hrať na golfových ihriskách zapojených v tomto projekte podľa platných cenníkov.

 

3. Podmienky hry na golfovom ihrisku.

 

RG môže hrať so získaným oprávnením golf na golfových ihriskách, zúčastnených v tomto projekte.

 

·         RG je povinný dodržiavať pravidlá aj etiketu golfu v plnom rozsahu

·         RG nad 12 rokov hrajú z červených odpalísk

·         RG do 12 rokov hrajú zo začiatku ferveje každej jamky

·         RG hrá s palicami – putter, P, 7 (alebo 6,8 podľa výberu)

 

4. Ostatné podmienky

 

·         Golfové ihrisko môže určiť zľavu , alebo cenu hry, alebo inú výhodu (napr. bezplatné zapožičanie palíc) pre RG podľa vlastného uváženia

·         Karta a jej výhody sú neprenosné na inú osobu

·         Pre RG platia povinnosti podľa ihriska o rezervácii tee-time, ak to ihrisko požaduje

 

 

Na Slovensku 7.1.2016

 

 

-       Tento dokument je v štádiu možného pripomienkovania a možných zmien