V tejto časti nájdete nevyhnutné informácie a pravidlá ktoré je potrebné dodržiavať pri pohybe na golfových športoviskách. Dodržiavanie pravidiel je potrebné si naštudovať, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam alebo napomínaniam a mohli užívať si túto krásnu hru.
Každý navštevník areálu golfového ihriska musí rešpektovať podmienky a členovia GKM o to viac, nakoľko sú reprezentanti svojho klubu. Obdobné podmienky pre prévadzku, správanie sa, etiketu sú štandardom každého golfového areálu. Za doržiavanie a vzorovú reprezantáciu vopred Ďakujem.
Prezident GKM
ETIKETA GOLFU časť 1. na www.hrajgolfslovensko.sk
ETIKETA GOLFU časť 2. na www.hrajgolfslovensko.sk
PRAVIDLÁ GOLFU na www.hrajgolfslovensko.sk
KOMPLEXNÉ GOLFOVÉ INFORMÁCIE na www.hrajgolfslovensko.sk
KOMPLEXNÉ GOLFOVÉ INFORMÁCIE na www.golfczech.cz
Základné druhy golfovej hry

ILUSTROVANÉ PRAVIDLÁ GOLFU V ČEŠTINE na stránke www.golfczech.cz
WWW stránka Slovenskej golfovej asociácie Hraj golf Slovensko - Golf pre každého na Slovensku